Vonkajšia architektúra

Zaraďujeme tu všetok tovar, ktorý má zveľadiť a sfunkčniť exteriér okolo vašej stavby a pozemku. Ponúkame rôzne druhy zámkových dlažieb, plotových systémov, terasových platní, schodiskových stupníc, obkladových kameňov ako aj odvodňovacích plastových a betónových žľabov.

premacVýrobca zámkových dlažieb, plotových systémov, terasových platní, prvkov na zkrášlenie a úpravu terénnu.

tlac ist na stranku

semmelrockVýrobca dlažieb, terasových platní a prvkov záhradnej architektúry.

tlac ist na stranku

stadrekoVýrobca zámkových dlažieb, plotových systémov a iných výrobkov z betónu.

tlac ist na stranku

chyzbet

tlac ist na stranku

AcoVýrobca gabionových sietí, košov, plotov.

tlac ist na stranku

vaspoVýrobca obkladových kameňov.

tlac ist na stranku

chelseaVýrobca obkladových kameňov.

tlac ist na stranku

krytexVýrobca obkladových kameňov.

tlac ist na stranku

hydro bgVýrobca odvodňovacích terénnych žľabov pre domáce ako aj priemyselné použitie.

tlac ist na stranku

AcoVýrobca odvodňovacích terénnych žľabov pre domáce ako aj priemyselné použitie.

tlac ist na strankuBodové, líniové odvodnenia.