Tepelné izolácie

Úlohou tepelných izolácií je zabezpečiť ochranu stavebných konštrukcií pred únikom tepla z interiéru do exteriéru ako aj zabráneniu opačnému procesu a to prieniku chladu z exteriéru do interiéru, čo prináša značné množstvo ekonomických úspor. Okrem toho nám tepelné izolácie zabezpečujú komfortné bývanie s dobrou klímou v budove, kde nie je ani príliš zima a ani teplo. Tepelné izolácie majú aj rad ďalších výhod od ochrany proti hluku po zvyšovanie požiarnej odolnosti budov (hlavne pri minerálnych izoláciách).

isoverJeden z najväčších výrobcov tepelných izolácií na svete. V portfóliu jeho produktov môžme nájsť výrobky z fasádneho polystyrénu, extrudovaného polystyrénu ako aj minerálnej izolácie zo sklených vlákien a čadiča.

tlac ist na stranku

polyformZameriava sa prevažne na výrobu izolácií z expandovaného (fasádneho) a extrudovaného polystyrénu.

tlac ist na stranku

dcdZameriava sa prevažne na výrobu izolácií z expandovaného polystrénu a minerálnych vát.

tlac ist na stranku

knaufVýroba minerálnych izolácií.

tlac ist na stranku