Murovací materiál

Murované konštrukcie sa dnes realizujú v prevažnej miere z moderných murovacích materiálov a to najmä z keramických materiálov (tehla), z pórobetónových tvárnic (plynosilikátov) alebo z tvárnic na báze ľahkého betónu.
Zaraďujeme tu aj prvký vodorovných konštrukcií vo forme rôznych skladaných stropov a prekladov.

wienerbergerJeden z najväčších svetových výrobcov tehliarskych výrobkov. Ponúka kompletný systém keramických (tehliarskych) prvkov v podobe murovacich tvárnic, doplnkov, prekladov, vencových tvaroviek a stropov.

tlac ist na stranku

leierPonúka kompletný systém keramických (tehliarskych) prvkov v podobe murovacich tvárnic, doplnkov, prekladov, vencových tvaroviek a stropov.

tlac ist na stranku

BrittermKvalitný slovenský výrobca tehliarskych výrobkov. Ponúka kompletný systém keramických (tehliarskych) prvkov v podobe murovacich tvárnic, doplnkov, prekladov, vencových tvaroviek a stropov.

tlac ist na stranku

ytongKompletný konštrukčný systém z bieleho pórobetónu známy po značkou Ytong a Silka. Systém je tvorený z priečkových murovacích tvárnic a doplnkov, ako sú preklady a prekladové trámce, stropné a strešné dielce a schodiská.

tlac ist na stranku

porfixKompletný konštrukčný systém z bieleho pórobetónu vrátane obvodových stien, priečok, doplnkov a stropov.

tlac ist na stranku

rectorBetónové stropné systémy vyznačujúce sa nízkou hmotnosť, rýchlou a nenáročnou montážou.

tlac ist na stranku