Grenstave, s.r.o.
J. Kačku 6
034 95  Likavka

IČO: 31639810
DIČ: 2020591023
IČ DPH: SK2020591023

Zápis: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 15579/L

Bankové spojenie:
SLSP, a.s., číslu účtu: 56727305/0900
IBAN: SK2409000000000056727305
BIC (SWIFT): GIBASKBX

Tatra Banka, a.s., číslo účtu: 2623707757/1100
IBAN: SK6811000000002623707757
BIC (SWIFT): TATRSKBX

Invalid Input
Invalid Input
Prosím, napíšte váš email.
Invalid Input
Prosím, napíšte vašu správu.
Invalid Input